My Page

Tìm hiểu về hiện trạng tham gia bảo hiểm của mình. (Dowload Giấy chứng nhận bảo hiểm)

Tìm hiểu về hiện trạng tham gia bảo hiểm của mình.Click Click

** 9월 18일 화요일에 My page에서 보험료 확인이 가능합니다.

** 9月18日以后可查询My Page保险费.

** 9月18日以降、My Pageで保険料を照会することができます。。

** You can inquire the insurance payment on My Page after September 18.

Đăng ký bảo hiểm

한국어

유학생 전용 보험가입
보험신청바로가기

ENGLISH

Insurance Application For International Student
insurance application GO

中文

留学生专用保险加入
保险注册

日本語

留学生専用保険加入
保険申請登録

Tiếng việt

Tham gia bảo hiểm Du học sinh
Đăng ký bảo hiểmGO

보험안내

1. 다년간 2만 명 이상 외국인 유학생을 유치한 경험을 바탕으로 DB 손해보험 등 국내 최상위권 보험회사와 협력하여 유학생 보험 관련 업무경험이 풍부

2. 국내 유일 보험 가입 신청에서 보상 신청까지 학사 관리 시스템과 연계된 유학생 보험 전산화 시스템 구축

3. 의료비 보상관련 실시간 상담 시스템 구축

 

Hướng dẫn tham gia bảo hiểm

1. Trình tự tham gia bảo hiểm
  : Nhập thông tin -> Thông báo cho người phụ trách -> Xác nhận tài khoản đóng tiền, chuyển tiền bảo hiểm -> Gửi qua mail Chứng nhận bảo hiểm và Giấy hướng dẫn.
  # Người phụ trách E-mail : uwaychina@naver.com

2. Thông tin cần thiết khi tham gia bảo hiểm
  : Họ tên bằng tiếng Anh trên hộ chiếu, quốc tịch, giới tính, ngày tháng năm sinh, số Hộ chiếu hoặc số Thẻ người nước ngoài.

3. Hạng mục và phạm vi bảo hiểm bồi thường
  : Chi phí nhập viện và phí điều trị ngoại trú về các bệnh thông thường và tai nạn, tiền thuốc men(cần toa thuốc đính kèm) vv…
  # Hạng mục và phạm vi bảo hiểm bồi thường có thể khác nhau, tùy thuộc vào trường và loại sản phẩm bảo hiểm.

4. Giới hạn bồi thường bảo hiểm và Điều cần lưu ý
  a. Trường hợp trước khi tham gia bảo hiểm ở Hàn Quốc, đã có tiền sử điều trị cùng loại bệnh ở nước nhà, có thể mất thời gian trên 1 tháng để công ty bảo hiểm đưa ra quyết định chi trả tiền bảo hiềm bồi thường cho người tham gia bảo hiểm vì phải tiến hành theo các thủ tục liên quan đến xác nhận đối chiếu với bệnh viện ở nước nhà. Nếu như trong trường hợp nội dung điều trị ở Hàn Quốc có cùng kết quả giống với nội dung đã từng điều trị ở nước nhà thì tiền bảo hiểm y tế sẽ không được chi trả.
  b. Bệnh tiết niệu, bệnh tâm thần, bệnh nha, có thai, sẩy thai, vô sinh, chữa đông y không được bồi thường.

5. Thời gian tham gia bảo hiểm
Lấy tiêu chuẩn tương ứng với học kỳ ở trung tâm học tiếng và học kỳ bậc đại học hay cao học là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nhưng chúng tôi khuyến khích tham gia loại 1 năm vì Phí bảo hiểm 6 tháng bằng 65~80% phí bảo hiểm 1 năm, Phí bảo hiểm 3 tháng bằng 45~55% phí bảo hiểm 1 năm.

6. Bảo hiểm du học sinh mà chúng tôi phụ trách là bảo hiểm du học sinh được chứng nhận tại tất cả các trường đại học ở toàn Hàn Quốc.

 

유학생의료보험증서(샘플)

 

보상신청

신청절차

1. 본인이 소유한 보험증권 또는 보상신청안내문에 기재되어있는 담당자와 가입여부 확인

2. 정보입력 및 서류제출

3. 영업일기준 1주일 후 본인 통장으로 입금된 [DB 손해보험] 명의의 보상금 확인. 미입금 시 보험 담당자와 연락

 

제출서류

1. 기본자료 : 외국인등록증 앞,뒷면 사본, 본인 명의의 은행통장 사본

2. 일반진료 시 : 병원영수증, 약국영수증, 병원처방전

3. 입원치료 시 : 진단서, 초진 기록지, 입원비(진료비) 명세서, 각종 영수증

 

제출방법

1. 제출서류를 핸드폰 카메라로 사진을 찍어 QQ나 카카오톡을 통해 제출

2. 홈페이지를 통한 정보입력 및 스캔본 제출

3. 원본 우편발송 : 서울시 종로구 견지동 110-32 우정에쉐르 빌딩 704호 유학생보험 담당자

  ** 처방전 약국에 제출하기 전 복사하거나 폰카메라로 사진찍어 놓을 것
  ** 서류제출 후 반드시 담당자에게 통보할 것 (010-6754-4566 / uwaychina@naver.com)

 

지급기준

1. 통원 치료 시 : 치료를 받은 병원 종류에 따라 지급 되는 보험금 규정이 다름
  - 1차 의료기관(소규모 의원): 1만원/회 공제 후 남은 치료비 잔액에 대해 보험금 지급
  - 2차 의료기관(중형 일반병원): 1만5천원/회 공제 후 남은 치료비 잔액에 대해서 보험금 지급
  - 3차 의료기관(대학부설 대형 병원): 2만/회 공제 후 남은 치료비 잔액에 대해서 보험금 지급
  - 1일 보험금 최고 한도는 25만원 (예 : 치료비가 100만원 나왔을 경우 보험금은 25만원)

2. 약 조제비 : 8천원/회 공제 후 남은 약값에 대해서 보험금 지급, 최대 5만원/회

3. 입원 의료비 : 입원 치료비에 발생한 총 금액에서 10% 공제 후 90%에 대해서 보험금 지급
  - 단 입원실은 6인실 기준, 1일 보상 최고한도는 10만원이며, 치료와 무관한 식대 등은 불 포함

4. 보험회사에 보상청구서류 제출 후 보험회사에서 학생 본인 통장으로 보상금 직접 입금

 

Trung tâm khách hàng

Tel : 82-2-723-3626 / H.P : 010-6754-4566

03150 서울시 종로구 우정국로 39 704호
Thường lệ : 09:00 ~ 18:00 / Giờ ăn trưa : 12:30 ~ 13:30
thứ bảy, Chủ nhật,Ngày nghỉ lễ, Sự nghỉ việc

E-mail

uwaychina@naver.com

Messenger

QQ : 3100928338
kakao talk ID : pickup8888