Đăng ký bảo hiểm

 

과정
Course
申请课程
Chương trình đăng ký
어학 / Language Course / 语言 / học tiếng
본과 / Regular Course / 本科 / đại học
대학원 / Graduate School / 大学院 / cao học
기타 / etc. / 其他 / khác
영문명
Full Name
英文姓名
tên tiếng Anh
국적
Nationality
国家
quốc tịch
성별
Gender
性别
giới tính
남 Male 男 여 Female 女
생년월일
date of birth
出生年月日
ngày tháng năm sinh
yymmdd
외국인등록번호
Alien Registration Card No
外国人登录证编号
số Thẻ người nước ngoài
Nếu không có Thẻ người nước ngoài thì hãy nhập số Hộ chiếu.
여권번호
Passport No.
护照号码
số hộ chiếu
전화번호
Cell Phone Number
手机号
số điện thoại
E-mail

Height
身高
chiều cao
cm
몸무게
Weight
体重
cân nặng
kg
개시일
Start Date
保险生效日
ngày tham gia bảo hiểm
가입기간
Subscription Period
投保期
3 months  6 months  9 months  12 months
특이사항/연락처
Remark
特别事项
lưu ý đặc biệt
  Ngườiphụtráchbảohiểm : ID : pickup8888, E-mail : uwaychina@naver.com

Hướng dẫn tham gia bảo hiểm

1. Trình tự tham gia bảo hiểm
  : Nhập thông tin -> Thông báo cho người phụ trách -> Xác nhận tài khoản đóng tiền, chuyển tiền bảo hiểm -> Gửi qua mail Chứng nhận bảo hiểm và Giấy hướng dẫn.
  # Người phụ trách E-mail : uwaychina@naver.com

2. Thông tin cần thiết khi tham gia bảo hiểm
  : Họ tên bằng tiếng Anh trên hộ chiếu, quốc tịch, giới tính, ngày tháng năm sinh, số Hộ chiếu hoặc số Thẻ người nước ngoài.

3. Hạng mục và phạm vi bảo hiểm bồi thường
  : Chi phí nhập viện và phí điều trị ngoại trú về các bệnh thông thường và tai nạn, tiền thuốc men(cần toa thuốc đính kèm) vv…
  # Hạng mục và phạm vi bảo hiểm bồi thường có thể khác nhau, tùy thuộc vào trường và loại sản phẩm bảo hiểm.

4. Giới hạn bồi thường bảo hiểm và Điều cần lưu ý
  a. Trường hợp trước khi tham gia bảo hiểm ở Hàn Quốc, đã có tiền sử điều trị cùng loại bệnh ở nước nhà, có thể mất thời gian trên 1 tháng để công ty bảo hiểm đưa ra quyết định chi trả tiền bảo hiềm bồi thường cho người tham gia bảo hiểm vì phải tiến hành theo các thủ tục liên quan đến xác nhận đối chiếu với bệnh viện ở nước nhà. Nếu như trong trường hợp nội dung điều trị ở Hàn Quốc có cùng kết quả giống với nội dung đã từng điều trị ở nước nhà thì tiền bảo hiểm y tế sẽ không được chi trả.
  b. Bệnh tiết niệu, bệnh tâm thần, bệnh nha, có thai, sẩy thai, vô sinh, chữa đông y không được bồi thường.

5. Thời gian tham gia bảo hiểm
Lấy tiêu chuẩn tương ứng với học kỳ ở trung tâm học tiếng và học kỳ bậc đại học hay cao học là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nhưng chúng tôi khuyến khích tham gia loại 1 năm vì Phí bảo hiểm 6 tháng bằng 65~80% phí bảo hiểm 1 năm, Phí bảo hiểm 3 tháng bằng 45~55% phí bảo hiểm 1 năm.

6. Bảo hiểm du học sinh mà chúng tôi phụ trách là bảo hiểm du học sinh được chứng nhận tại tất cả các trường đại học ở toàn Hàn Quốc.